Cevi kvadratne

Naziv robe
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Cevi kvadratne
Dimenzija
13 x 13 x 1.50
13 x 13 x 2.00
15 x 15 x 1.50
15 x 15 x 1.80
16 x 16 x 1.50
16 x 16 x 2.00
18 x 18 x 1.50
18 x 18 x 1.60
18 x 18 x 1.80
20 x 20 x 1.20
20 x 20 x 1.50
20 x 20 x 2.00
25 x 25 x 1.50
25 x 25 x 2.00
30 x 30 x 1.20
30 x 30 x 1.80
30 x 30 x 2.00
35 x 35 x 2.00
40 x 40 x 2.00
40 x 40 x 2.50
40 x 40 x 3.00
50 x 50 x 2.00
50 x 50 x 2.20
50 x 50 x 2.50
50 x 50 x 2.80
50 x 50 x 3.00
60 x 60 x 2.00
60 x 60 x 2.50
60 x 60 x 3.00
60 x 60 x 4.00
80 x 80 x 2.00
80 x 80 x 3.00
80 x 80 x 4.00
90 x 90 x 5.00
100 x 100 x 3.00
100 x 100 x 3.50
100 x 100 x 4.00
100 x 100 x 5.00
100 x 100 x 6.00
120 x 120 x 4.00
150 x 150 x 5.00
160 x 160 x 6.00
j/m
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Količina
1100
0
1550
600
21
0
20
0
1450
2336
2490
2900
0
1410
2792
0
2900
1100
2500
1400
800
1600
0
800
50
1100
1400
800
700
100
930
1280
60
0
1792
0
0
174
0
0
0
0

Stvarno stanje lagera je promenljivo, za tačnu informaciju molimo vas da nas kontaktirate.

TOP