Cevi pravougaone

Naziv robe
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Cev pravougaona
Dimenzija
20 x 10 x 1.80
20 x 15 x 2.00
25 x 15 x 1.80
30 x 10 x 1.80
30 x 20 x 2.00
30 x 25 x 1.50
40 x 20 x 1.50
40 x 20 x 1.80
40 x 20 x 2.00
40 x 30 x 1.50
40 x 30 x 2.00
40 x 30 x 2.20
40 x 30 x 2.50
50 x 20 x 2.50
50 x 30 x 1.80
50 x 30 x 2.00
50 x 30 x 2.50
50 x 30 x 3.00
60 x 30 x 2.50
60 x 40 x 2.00
60 x 40 x 2.50
60 x 40 x 3.00
80 x 40 x 2.00
80 x 40 x 3.00
80 x 40 x 3.20
80 x 40 x 3.50
80 x 40 x 4.00
80 x 50 x 4.00
80 x 60 x 2.00
80 x 60 x 2.50
80 x 60 x 3.00
80 x 60 x 3.30
80 x 60 x 3.50
80 x 60 x 4.00
100 x 40 x 2.50
100 x 40 x 3.00
100 x 50 x 2.00
100 x 60 x 3.00
100 x 60 x 4.00
100 x 80 x 2.50
100 x 80 x 3.00
100 x 80 x 4.00
100 x 80 x 6.00
120 x 40 x 3.00
120 x 60 x 3.00
120 x 60 x 4.00
120 x 60 x 5.00
120 x 80 x 3.00
120 x 80 x 4.50
120 x 100 x 3.00
120 x 100 x 4.00
120 x 100 x 6.00
160 x 100 x 6.00
200 x 80 x 5.00
j/m
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Količina
0
0
410
0
3120
130
1100
1100
2620
910
2300
985
105
1100
815
2520
50
1990
750
2590
450
950
1730
2150
90
60
70
70
100
575
960
80
45
50
264
78
702
1320
150
98
800
1008
0
50
200
63
0
638
79
720
320
1200
135
0

Stvarno stanje lagera je promenljivo, za tačnu informaciju molimo vas da nas kontaktirate.

TOP