Aluminizirani limovi

Naziv robe
Lim aluminizirani
Lim aluminizirani
Lim aluminizirani
Lim aluminizirani
Lim aluminizirani
Lim aluminizirani
Lim aluminizirani
Lim aluminizirani
Lim aluminizirani
Dimenzija
0.60x1250x2000
0.80x1250x2000
1.00x1250x2000
1.20x1000x2000
1.20x1250x2000
1.50x1000x2000
1.50x1250x2000
1.80x1000x2000
2.00x1000x2000
j/m
Tabli
Tabli
Tabli
Tabli
Tabli
Tabli
Tabli
Tabli
Tabli
Količina
47
64
133
136
55
65
208
53
17

Stvarno stanje lagera je promenljivo, za tačnu informaciju molimo vas da nas kontaktirate.

TOP