Hladno valjani limovi

Naziv robe
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0147
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0147
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0147
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0147
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0147
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0147
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0147
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0148
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.0146
Lim hladno valjani Č.1220
Lim hladno valjani Č.1530
Dimenzija
0.40 x 1050 x 2000
0.50 x 1000 x 2000
0.50 x 1000 x 2000
0.50 x 1250 x 2000
0.50 x 1250 x 2000
0.50 x 1250 x 2500
0.55 x 1000 x 2000
0.60 x 1000 x 2000
0.60 x 1000 x 2000
0.60 x 1250 x 2000
0.60 x 1250 x 2500
0.70 x 1000 x 2000
0.70 x 1250 x 2000
0.70 x 1250 x 2500
0.80 x 1000 x 2000
0.80 x 1000 x 2000
0.80 x 1000 x 2000
0.80 x 1250 x 2000
0.80 x 1250 x 2500
0.90 x 1000 x 2000
0.90 x 1250 x 2000
0.90 x 1250 x 2500
1.00 x 1000 x 2000
1.00 x 1000 x 2000
1.00 x 1250 x 2000
1.00 x 1250 x 2500
1.20 x 1000 x 2000
1.20 x 1000 x 2000
1.20 x 1250 x 2500
1.25 x 1000 x 2000
1.25 x 1000 x 2000
1.25 x 1000 x 2000
1.25 x 1250 x 2000
1.25 x 1250 x 2500
1.50 x 1000 x 2000
1.50 x 1000 x 2000
1.50 x 1000 x 2000
1.50 x 1250 x 2000
1.50 x 1250 x 2500
1.50 x 1250 x 2500
1.50 x 1250 x 2500
1.50 x 1500 x 3000
1.80 x 1000 x 2000
2.00 x 1000 x 2000
2.00 x 1000 x 2000
2.00 x 1250 x 2000
2.00 x 1250 x 2500
2.50 x 1000 x 2000
2.50 x 1000 x 2000
2.50 x 1250 x 2000
2.50 x 1250 x 2500
2.50 x 1250 x 2500
2.50 x 1000 x 2000
3.00 x 1000 x 2000
3.00 x 1000 x 2000
3.00 x 1250 x 2500
3.00 x 1500 x 3000
3.00 x 195 x 740-840
3.50 x 192 x 2880
j/m
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Količina
0
230
0
780
1.120
1.150
980
0
845
1.140
2.220
0
0
0
2.350
1.200
0
1.470
2.260
880
590
1.250
4.570
0
2.350
3.450
0
3.550
1.970
1.340
1.557
0
1.375
3.290
4.290
2.230
0
2.450
3.920
1.150
0
2.680
0
4.930
0
1.150
2.780
1.490
0
790
945
0
665
4.620
0
2.380
3.345
1.600
5.430

Stvarno stanje lagera je promenljivo, za tačnu informaciju molimo vas da nas kontaktirate.

TOP