Nosači - Profili INP

Naziv robe
Nosač
Nosač
Nosač
Nosač
Nosač
Nosač
Nosač
Nosač
Nosač
Nosač
Nosač
Nosač
Nosač
Dimenzija
INP – 65
INP – 80
INP – 100
INP – 120
INP – 140
INP – 160
INP – 180
INP – 200
INP – 220
INP – 240
INP – 260
INP – 300
INP – 320
j/m
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Količina
3450
2200
2870
3550
2380
1100
880
1040
1350
900
1400
1900
1560

Stvarno stanje lagera je promenljivo, za tačnu informaciju molimo vas da nas kontaktirate.

TOP