Nosači - Profili UNP

Naziv robe
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Nosači - Profili
Dimenzija
UNP – 50
UNP – 65
UNP – 80
UNP – 100
UNP – 120
UNP – 140
UNP – 160
UNP – 180
UNP – 200
UNP – 220
UNP – 240
UNP – 280
UNP – 300
UNP – 320
j/m
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Količina
770
2300
1100
3500
2850
1130
1780
990
1000
670
2450
1070
550
1140

Stvarno stanje lagera je promenljivo, za tačnu informaciju molimo vas da nas kontaktirate.

TOP