Usluge

Pored osnovne delatnosti trgovine crnom i obojenom metalurgijom, preduzeće "ZENIT KOP" bavi se i pružanjem usluga kao sporednom delatnošću i to:

 • Usluga sečenja lima na dimenzije po zahtevu kupca sa hidrauličnim makazama do 12mm

 • Usluga savijanja lima po zahtevu kupca na hidrauličnim presama do 6mm

 • Usluga sečenja čelika testerom do Ø300mm

 • Usluga transporta robe u lokalu kamionima 5-20 tona.

 • Usluga savijanja cevi

 

TOP