Šavne hidroispitane i konstrukcione cevi

Crne čelične šavne cevi se koriste za izradu lakih čeličnih konstrukcija, za ograde, te u razne druge svrhe u građevinarstvu i širokoj individualnoj potrošnji. Poprečni presek čelične cevi za sve konstrukcione namene je okrugao. Crne čelicne šavne cevi koriste se za instalacije grejanja za unutrašnje i spoljne instalacije. Cevi su dužine 6 m. Upotrebljavaju se za radne pritiske u mreži do 6 bara.


Za poručivanje ili pitanja u vezi ovog artikla, dodajte proizvod na upit.

Dimenzije proizvoda

A-prečnik cevi
B-debljina zida

Dimenzije su izražene u milimetrima.