Toplo valjani limovi

Toplo valjani limovi su ugljenično-manganski čelični limovi sa garantovanom minimalnom elastičnošću i zateznom čvrstoćom i zadovoljavajućom rastegljivošću. Pored dobrih mehaničkih svojstava poseduju i veoma prihvatljive vrednosti tvrdoće. Proizvode se u kvalitetima S235, S275, S355 u debljinama od 1,5mm do 100mm. Imaju široku primenu u građevini, bravariji i drugim delatnostima.


Za poručivanje ili pitanja u vezi ovog artikla, dodajte proizvod na upit.

Dimenzije proizvoda

C-debljina lima
A-dužina table
B-širina table

Dimenzije su izražene u milimetrima.